Bảo hành sản phẩm CUCKOO CLOCK VN

Bảo hành sản phẩm

Tất cả đồng hồ Chúng tôi bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất,mọi hư hỏng sẽ được bảo hành miễn phí và nhanh chóng.
Hết thời gian bảo hành đồng hồ, chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa chữa - lau dầu máy móc với chi phí rất hữu nghị.

..................