Cuckoo thỏ và gà nôi - Cuckoo Chim, đại bàng,... CUCKOO CLOCK VN

Cuckoo thỏ và gà nôi

Giá : Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Zise 50cm
- Máy 3 tạ chạy 01 tuần
- cuckoo giữa giờ và tròn giờ, nhạc đầm xoay chơi 2 bài
- chế độ tắt chuông đêm.