Cuckoo Sừng nai 2 tạ máy 08 ngày - Cuckoo Sừng Nai CUCKOO CLOCK VN

Cuckoo Sừng nai 2 tạ máy 08 ngày

Giá : Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

- Kích thước dài 60 cm (từ sừng tới túi thợ săn).
- Máy 2 tạ chạy 8 ngày
- Chim cucko kêu to giữa giờ và tròn giờ.
- Hình thức còn đẹp.