Cuckoo Sừng nai 2 tạ máy 08 ngày - Cuckoo Sừng Nai CUCKOO CLOCK VN

Cuckoo Sừng nai 2 tạ máy 08 ngày

Giá : 0 vnđ
Giá : 7,000,000 vnđ

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

- Kích thước dài 60 cm (từ sừng tới túi thợ săn).
- Máy 2 tạ chạy 8 ngày
- Chim cucko kêu to giữa giờ và tròn giờ.
- Hình thức còn đẹp.