Cuckoo sừng nai - Cuckoo Sừng Nai CUCKOO CLOCK VN

Cuckoo sừng nai

Giá : Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

- Zise 60cm
- Máy 03 tạ chạy 1 tuần
- cuckoo giữa giờ và tròn giờ kèm 2 bài nhạc đầm xoay.