Cuckoo Chim én - Cuckoo Chim, đại bàng,... CUCKOO CLOCK VN

Cuckoo Chim én

Giá : Liên hệ
hết hàng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Zise 46cm
- máy 3 tạ chạy 01 tuần
- cuckoo giữa giờ và tròn giờ, nhạc đầm xoay chơi 2 bản
- tắt chuông đêm
- hình thức như mới