Cuckoo Bác thợ săn vs Gà lôi - Cuckoo Chim, đại bàng,... CUCKOO CLOCK VN

Cuckoo Bác thợ săn vs Gà lôi

Giá : 0 vnđ
Giá : 17,500,000 vnđ
Thông tin sản phẩm:
 
Model ít gặp, hàng new, chạm khắc bằng gỗ thịt rất tỉ mỉ.
zise 50x38cm
Máy 3 tạ 1.500 gam, đồng hồ  chạy 8 ngày, nhạc đầm xoay chơi 2 bản
chế độ tắt cuông đêm