Antique Black forest clock - Antique Clock CUCKOO CLOCK VN

Antique Black forest clock

Giá : Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

- Cuckoo sừng nai, phía dưới chạm khắc 2 con nai con.

- Đồng hồ rất sâu tuổi > 100 năm, chạm khắc đơn giản nhưng rất có hồn.

- Đồng hồ có 2 cửa sổ: Chim cút và chim cu (chim cút cứ 15 phút thò ra kêu, chim cu kêu tròn giờ).

Đồng hồ có giá trị sưu tầm cao.